Speciaal meststoffen

Triferto biedt een grote range aan speciaal meststoffen. Deze meststoffen spelen in op specifieke gewasbehoeften, stimuleren bepaalde bodemprocessen of bevatten additieven die de efficiëntie van de meststof verbeterd.

Bodemverbeteraar, biostimulanten tot water oplosbare meststoffen

Telers vragen steeds meer van de bodem en gewassen; steeds hogere opbrengsten, hogere resistentie en hogere kwaliteit worden vereist van de nieuw ontwikkelde rassen. Een meststof die perfect aansluit bij de behoefte van de verschillende groeistadia van het gewas is dan gewenst. Maar ook een optimale bodemconditie , minimale verliezen van voedingsstoffen en een eenvoudige manier van toedienen spelen parten. Het specialties assortiment speelt in op deze behoefte. Denk hierbij aan bodemverbeteraars, nitrificatieremmer, biostimulanten tot en met ureaseremmers,, humuszuren, water oplosbare meststoffen en spoorelementen. Een aantal speciale meststoffen worden exclusief door Triferto vercommercialiseerd en vinden hun weg via wederverkopers naar de teler.

  • Naam
    Omschrijving
    Producten