Maismeststoffen

Maismeststoffen assortiment 2016 Triferto HUMICoatVanuit het mestbeleid wordt de toegestane ruimte voor fosfaatkunstmest op maïs verder beperkt. Voor derogatiebedrijven betekent dit dat er naast drijfmest geen ruimte meer is voor een aanvullende fosfaatgift uit kunstmest. Om het teeltrisico te beperken en de beginontwikkeling van de maïs-kiem te stimuleren is een goede fosfaat-beschikbaarheid direct na zaaien van belang. Dit vraagt om een goede beschikbaarheid van fosfaat uit de bodem en dierlijke mest. Triferto introduceert hiervoor de twee maismestsoorten voorzien van humuszuren, te weten:

  • Maïsmest NP 24-0-0 + 0.3B + HUMICoat
  • Maïsmest NP 15-0-15 + 0,15B + HUMICoat

Maismest HUMICoat NPK 24-0-0 + 0,3B

Maïs onttrekt een grote hoeveelheid voedingsnutriënten, waaronder stikstof, aan de bodem. Deze elementen moeten door de bodem worden geleverd (via mineralisatie) of via drijfmest en/of kunstmest. Voor een maïsopbrengst van 16 ton droge stof is de adviesgift 185 kg stikstof. Met ca. 45m³ dierlijke mest en de stikstof uit de bodemvoorraad, kan de teler met 150kg Maïsmest HUMICoat NPK 24-0-0 zijn maïsbemesting compleet maken.

Maismest HUMICoat NPK 15-0-15 + 0,15B

Maïsmest HUMICoat NPK 15-0-15 uit het assortiment van Triferto past goed in een bemestingsplan met weinig kuubs dierlijke mest waarin lage gehalten aan stikstof en kalium zitten. In deze gevallen blijkt een aanvulling met K2O noodzakelijk om een onttrekking van 230-300kg K2O te compenseren.

Extra Kalium
Met 250kg Maïsmest 15-0-15 bemest u naast stikstof ook 37,5kg K2O. Indien de nutriëntwaarden in de drijfmest laag zijn, wordt een volvelds aanvulling met stikstof en kalium niet uitgesloten. Bekijk hiervoor het volledige bemestingsadvies op de pagina hiernaast.

Standaard Maismest formules

Triferto biedt een complete range van aanvullende maismeststoffen om toe te passen tijdens of kort na het zaaien. De maismeststoffen zijn zodanig samengesteld dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving, evenals de eisen die de loonwerker stelt aan de korrelkwaliteit. Voor elke grondsoort en mestgift is er een geschikte aanvullende maismeststof. Rijenbemesting in mais wordt doorgaans toegediend 5 cm naast en 3 tot 5 cm onder het zaad.

Proefresultaten Maismest HUMICoat

Triferto legt jaarlijks proefvelden aan waarin het effect van humuszuren op de maisopbrengst wordt getoetst. Triferto werkt hierin samen met Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO-Wageningen) en dealers van Triferto. Deze onafhankelijk proefresultaten worden door Triferto verzameld en beschikbaar gesteld voor bemestingsspecialisten. 

Maismest HUMICoat® 25-0 werd vergeleken met een standaard Maismest 24-0 en leverde 8% meer droge stof. Indien we de maismest voorzien van een hoeveelheid kali, zien we een duidelijk kali-effect dat zich uit in een aanzienlijke hogere opbrengst, zoals hieronder geïllustreerd. 

Maismest HUMICoat Proefresultaten

 

  • Naam
    Omschrijving
    Producten