Fosfaat meststoffen

Het element fosfor heeft de plant nodig als bouwstof voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen. Daarnaast speelt het een rol bij verschillende fysiologische processen in de plant, zoals assimilatie en de ademhaling. Daarom heeft fosforgebrek een bijzonder nadelige invloed op de opbrengst van gewassen. De hoogte van de fosfaatbemesting hangt af van de fosfaattoestand van de bodem en de gewasbehoefte. Een goed bemestingsadvies bestaat daarom uit een gewasgericht advies en een bodemgericht advies voor de na te streven fosfaattoestand en eventuele reparatie daarvan.

Superfosfaat en Tripelsuperfosfaat

Superfosfaat bevat naast monocalciumfosfaat ook gips. Het fosfaatgehalte van superfosfaat bedraagt 20% P2O5. Tripelsuperfosfaat bevat geen gips, het fosfaatgehalte bedraagt 45% P2O5. Beide gekorrelde meststoffen zijn snelwerkend door de goede oplosbaarheid van het fosfaat. Superfosfaat en Tripelsuperfosfaat worden in beperkte mate enkelvoudig toegediend, ze worden veelal verwerkt in blends.

  • Naam
    Omschrijving
    Producten