De visie van Triferto

Triferto ziet het als een belangrijke taak en beschouwt het als een uitdaging om de gewastelers en haar wederverkopers te helpen om kunstmest op een economisch haalbare en milieuvriendelijke manier te gebruiken en als zodanig bij te dragen aan een duurzame landbouw.

Met kennis en innovatie richting een duurzame landbouw

De wereldbevolking zal de komende jaren blijven toenemen, van circa zes naar bijna acht miljard mensen in 2025. Dit betekent een groeiende mondiale vraag naar voedsel die wordt versterkt door een verdere groei van de besteedbare inkomens. De wereldwijde regelgeving stimuleert daarom gewastelers tot efficiënter gebruik van de voedingsstoffen in organische en minerale meststoffen. Triferto heeft de sterke overtuiging dat de boeren minerale meststoffen kunnen gebruiken als aanvulling op de voedingsstoffen die reeds in de bodem aanwezig zijn en die afkomstig zijn van organische mest en groenbemesting. Minerale meststoffen kunnen nauwkeurig afgestemd worden op de behoefte aan voedingsstoffen van de gewassen. Aangezien de voedingswaarden ervan gegarandeerd zijn en men ze naar believen en op elk gewenste moment kan toepassen, is het gebruik van kunstmest een rendabele manier voor het bereiken van een duurzame landbouwproductie en verbeteringen in de kwaliteit van voedsel en ruwvoer. Triferto ziet het als een belangrijke taak en beschouwt het als een uitdaging om de gewastelers en haar wederverkopers te helpen om kunstmest op een economisch haalbare en milieuvriendelijke manier te gebruiken en als zodanig bij te dragen aan een duurzame landbouw en voedselproductie.

Deel deze pagina