Stikstof bemestingsadvies tweede snede grasland

Vanwege het late en koude voorjaar is er relatief laat drijfmest en kunstmest toegediend. Daarbij kwam dat de mineralisatie pas laat op gang kwam. Vervolgens is de temperatuur snel opgelopen waardoor de natuur zich snel heeft kunnen herstellen. De eerste berichten geven dan ook aan dat er meer eiwit in het gras zit dan de eerste snede van 2017 (+ 3,5%, bron: Eurofins). Bovendien zijn de opbrengsten gemiddeld tot goed, wat duidt op een forse stikstof onttrekking in de afgelopen periode. 

Gemiddelde nawerking van drijfmest en kunstmest
Door de snelle groei en goede stikstof opname verwachten we een gemiddelde nawerking van stikstof uit drijfmest. De bodem is nu goed opgewarmd en de stikstof omzettingen (mineralisatie) zullen daardoor ook sneller verlopen. Hierdoor zijn meststoffen met een hoger aandeel ammonium en/of ureum aandeel ook prima in te zetten voor de 2e snede. Het advies is dan wel om deze direct in de 1e 10 dagen na het maaien te strooien voor de volgende snede. Zeker omdat er ook weer neerslag in de voorspellingen staat is het risico op uitspoeling met dergelijke meststoffen beperkt, dus een goede keuze met het oog op stikstofefficiëntie.

Zwavel voor snede 2 
Inmiddels is algemeen bekend dat zwavel noodzakelijk is op vrijwel alle grondsoorten. Bovendien mineraliseert zwavel trager dan stikstof uit organische bestanddelen. De afgelopen jaren zijn op diverse gronden de zwaveladviezen al verhoogd, wat de vorming van (bestendig-) eiwit ten goede komt. Een bemesting met opnieuw zwavel in de 2e snede is dan ook geen overbodige luxe en leidt vrijwel altijd tot een kwaliteitsverbetering van het geoogste gras.

Stikstof bemestingsadvies Grasland Tweede snede Triferto 2018(klik op tabel om te vergroten)

Drijfmest alleen op maaipercelen
Na de eerste snede is het advies: geen drijfmest uitrijden op percelen die bestemd zijn voor beweiding. De smakelijkheid en opname van weidegras is na bemesting met organische mest aanzienlijk lager. Daarnaast leidt het uitrijden van drijfmest op weide-percelen tot onnodig hoge kaligehalten in het gras en drukt het natriumgehalte. Dit is nadelig voor smaak en de gezondheid van het vee. Rijd op percelen die u gebruikt voor maaien 20 m3 drijfmest per ha uit. Dit dekt tegelijkertijd de kali behoefte.

Voorbeeld berekening stikstof advies tweede snede grasland Triferto 2018(klik op tabel om te vergroten)

Gerelateerde links:
RuwvoerRonde Gras 14&21 juni
Bodemtemperatuur versus temperatuursom
Welke stikstofmeststof voor meer bestendig eiwit in gras

 meld u hier aan


 

 

 

 

‹ Terug naar overzicht