Bemestingsadvies grasland 3-4 snede

Voor bemesting van de 3 en 4 snede grasland stelt Triferto de volgende uitgekiende NK formule voor:

NK 10-0-20 + MgO + Na

In het kort:
• Alle elementen in één werkgang waardoor je volume blijft strooien
• Uitgekiende N:K verhouding voor zomerbemesting
• Extra Na en MgO om antagonistische werking van kali te compenseren
• Natrium voor behoud van goede afgrazing en/of smakelijkheid rantsoen
• Wateroplosbare MgO (4) voor snelle beschikbaarheid
• Alleen in bigbags leverbaar

NK 10-20Het belang van Kalium voor zomerbemesting van grasland:

Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van gewassen. In de droge zomerperiodes is kali dus cruciaal. Te weinig kali kan de graslandproductie, zeker in deze drogere periodes, sterk beperken. Tegelijkertijd wordt er juist in deze periode, wanneer het vaker droog wordt, minder drijfmest bemest. De kalivoorziening komt hiermee aan de krappe kant, zeker omdat de kaligehaltes in drijfmest de laatste jaren gezakt zijn. Zeker op de zandgronden is het aan te raden om bij de latere snedes  een aanvullende kalibemesting toe te passen.

Het belang van Natrium

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat natrium in gras diverse positieve eigenschappen heeft. Zo leidt meer natrium tot een betere afgrazing, geeft het rantsoen meer smakelijkheid en heeft het een verhoogde ruwvoeropname tot gevolg. Deze verhoogde ruwvoeropname wordt in verband gebracht met een grotere melkproductie en lagere voerkosten per kg melk.  

Bemestingsadvies: NK 10-20 + MgO + Na
(
voorbeeld bij 25m3 RVDM snede 1 + 20m3 RVDM snede 2)

Vervolg maaien:
3e snede: onttrekking 100kg Kali: geen drijfmest + 30 kg nawerking:
70 kg Kali bijstrooien = 350 kg NK 10-20
4e snede: onttrekking 70kg Kali: geen drijfmest + geen nawerking:
70 kg Kali bijstrooien = 350 kg NK 10-20

Vervolg weiden:
3e snede: onttrekking 70kg Kali: geen drijfmest + 30 kg nawerking:
40 kg Kali bijstrooien = 200 kg NK 10-20
4e snede: onttrekking 40kg Kali: geen drijfmest + geen nawerking:
40 kg Kali bijstrooien = 200 kg NK 10-20

‹ Terug naar overzicht